Dr. Kiss Tamás Ottó
9400 Sopron, Várkerület 85.
+36 (99) 340-763
A logó

Impressum

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Cég név: A &T Dental Studio Bt.

Tevékenység: Fog és szájbetegségek szakorvosa, ezzel összefüggő orvosi ellátás

Szakorvos: Dr. Kiss Tamás Ottó

Adószám: 22495875-1-28
Cím: Sopron, Várkerület 85.I/5.
Weblap: https://www.drkissdent.hu
Tel:+3699340763

Adatvédelmi kérelmek teljesítése postai úton, vagy személyesen történik.

 1. Adatkezelési célok
  Fog és szájbetegségek tevékenység orvosi beavatkozáshoz szükséges anamnézis felvett adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
 2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
  a) Az Ön személyes adatának használata - név, lakcím (adószám biz. esetben) - ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki.
  b) Telefonszámára az elérhetőség, időpontváltozás, lemondás estére van szükség. Telefonszámát az orvos és asszisztencián kívül más nem ismeri.
 3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
  a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik.
  b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, cím), a betegkartonon vezetjük, elzárt helyen őrizzük a jogszabályban előírt határidőig.
  c) Közösségi média felületeket tevékenységünk alatt nem használunk.
 4. Páciens jogai:
  a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
  b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 5.  
 6. Jogorvoslati tájékoztatás
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön által közölt egészségügyi - vagy egyéb információkat más személy nem ismerheti meg (kivéve, ha Ön számlát kér, mert ekkor CSAK a neve és címe a NAV felé kerül továbbításra)

 A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg.